Atbalstītāji:

Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija (LOKMSA)

Latvijas Osteoporozes biedrība nodibināta 2001. gadā. No 2008. gada 30. septembra to pārdēvēja par Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociāciju (saīsināti – LOKMSA). Kopš 2010. gada maija LOKMSA ir kļuvusi par patstāvīgu juridisku un profesionālu organizāciju.

No 2008. gada asociācijas prezidents ir Ingvars Rasa, viceprezidents – Ardis Platkājis, valdes locekles – Ināra Ādamsone, Ilze Daukste, Ingrīda Kaže, Inese Pavliņa un Signe Zelča un kopš 2013. gada valdē ir arī Maija Mukāne un Dainis Kaņeps.

Goda biedra tituls 2010. gadā tika piešķirts radiologam docentam Arnim Amoliņam.

LOKMSA apvieno dažādu specialitāšu ārstus – ģimenes ārstus, internistus, reimatologus, endokrinologus, radiologus diagnostus, traumatologus, ortopēdus un citus interesentus.

Asociācija izstrādā vadlīnijas, aprūpes standartus, diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas osteoporozes un kaulu metabolo slimību jomā, kā arī piedalās zinātniskos pētījumos.

LOKMSA galvenais uzdevums ir izglītošana. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek organizētas gan pašas asociācijas, gan starpdisciplināras asociāciju konferences un semināri, klīnisko gadījumu sekciju sēdes, osteoporozes diagnostiskajos kabinetos strādājošo speciālistu sanāksmes, padziļināti apmācības kursi par osteoporozi, Osteoporozes skola, Pasaules osteoporozes dienai – 20. oktobrim veltītas konferences. 2010. gada 3. un 4. septembrī Rīgā LOKMSA rīkoja 3. Baltijas Osteoporozes kongresu, kurā piedalījās apmēram 500 dalībnieku – Baltijas valstu profesionālo osteoporozes asociāciju pārstāvji un dažādu specialitāšu ārsti. LOKMSA biedri katru gadu piedalās dažādos starptautiskos pasākumos – konferencēs, simpozijos un kongresos.

Asociācijas biedri aktīvi iesaistās pasākumos, kas paredzēti sabiedrības informēšanai un izglītošanai par osteoporozi – tās profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un citām šīs slimības izraisītām problēmām. To apliecina daudzas publikācijas veselību veicinošos izdevumos – «Latvijas Aptieku Avīzē», «Tautas Veselības Avīzē», žurnālā «Ievas Veselība», laikrakstā «Osteoziņas» un «Kaulu veselība», citos laikrakstos un žurnālos, kā arī radio un televīzijas raidījumos.

© 2014 Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija. © 2014 SIA «Hromets poligrāfija»